enova365

page-title

Projekty

System zarządzania Projektem to narzędzie do kontroli, na każdym etapie, czasu realizacji i budżetu. Organizuje w firmie przepływ zadań poprzez automatyzację operacji biznesowych oraz porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – dla każdego obszaru w ramach firmy.

projekty

W ramach funkcjonalności systemu mamy tworzenie budżetu projektu (wartościowo i ilościowo), podział i kwalifikacje kosztów, planowanie przychodów oraz ewidencję dokumentacji – a wszystko to ramach inteligentnego kontrolingu, dzięki któremu panuje się (na każdym etapie realizacji) nad finansami i zadaniami całego projektu.

Umów się na bezpłatną prezentację

dots