enova365

page-title
Tradiss > enova365 > enova365 Czas Pracy

enova365 Czas Pracy

Zautomatyzowany system ewidencji czasu pracy
Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany
z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość
grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.

czas pracy

Funkcjonalność modułu enova365 Czas Pracy:

 • Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu z pliku xml: normy czasu pracy
  (planu pracy), czasu pracy (faktycznego czasu pracy), nieobecności, zestawienia
  czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym), czasu
  pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w
  warunkach szkodliwych), czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie
  pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).
 • Import do programu enova365 z programu 4Trans: kierowców, nieobecności,
  normy czasu pracy (harmonogramu), czasu pracy (wykonania), dodatków
  (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).
 • Współpraca z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK w ramach:
  – import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy, normy pracy,
  – eksport z programu enova365, do programu obsługującego czytnik RCP danych
  z zakresu pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj. wydziałów,
  stanowisk, rodzajów zatrudnienia, nieobecności.
 • Możliwość podglądu oraz zmiany dodawania i usuwania normy czasu pracy i
  czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez
  potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy.

Umów się na bezpłatną prezentację

dots