enova365

page-title
Tradiss > enova365 > enova365 CRM

CRM

Organizuje pracę z Klientem i buduje trwałe relacje
z kontrahentami
Moduł enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu
relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym
przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Pozwala na budowanie
bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami, zapewnia łatwy dostęp do
informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu oraz pozwala na odwzorowanie
procesu sprzedażowego począwszy od szansy sprzedaży po ofertowanie, negocjowanie
czy fakturowanie zakupów m.in. dzięki funkcjonalności lejka sprzedażowego.

crm

Funkcjonalność modułu enova365 CRM:

 • Kontrahenci – umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta
  daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova365.
 • Zdarzenia i zadania – rejestracja i przyporządkowanie do właściwego
  kontrahenta historii kontaktu oraz zadań do wykonania w przyszłości, można
  je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.
 • Projekty – grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta
  realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu.
 • Kampanie – grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny
  cel.
 • Leady – umożliwiają odwzorowanie pierwszej części procesu sprzedażowego
  polegającej na gromadzeniu danych nt. uzyskanych sygnałów sprzedażowych, a
  także ich obróbce mającej na celu doprowadzenie do realizacji Transakcji.
 • Transakcje – odzwierciedlają drugą część procesu sprzedażowego następującą
  po pozytywnym zakwalifikowaniu Leada. Etap ten jest powiązany z obróbką
  Transakcji z wykorzystaniem dokumentów handlowych, które umożliwiają
  oferowanie, negocjowanie, fakturowanie itd.
 • Zasoby – lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
  (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na
  poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem.
 • Teczki – odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje
  na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów
  umieszczonych w różnych miejscach w systemie.
 • Moje zadania – lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu
  przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.
 • Korespondencja seryjna – umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie
  wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą
  tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja
  skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia
  związane z adresatem.
 • Wizytówki – mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do
  ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. W przypadku zmiany statusu
  Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta,
  zachowując tym samym pełną historię kontaktu.
 • Opiekun kontrahenta – przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia
  listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun
  kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta)
  lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności).
 • Kreatory – narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do
  wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy
  modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np.
  kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM
  kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.
 • Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów
  związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia.
  Załączniki mogą mieć dowolny format .pdf, .doc, .xml, .jpg, .png.

Umów się na bezpłatną prezentację

dots