Rozwiązania dodatkowe

page-title
Tradiss > Rozwiązania dodatkowe > Raporty i dodatki – Symfonia
 

System Symfonia –
Raporty i dodatki

Elektroniczne polecenie przelewu

Raport umożliwia generowanie paczek przelewów, które następnie mogą być importowane przez systemy bankowe. Obsługiwane są przelewy Split Payment jak i sprawdzanie numerów rachunków z Biała Listą.

Dla każdej transakcji jest możliwość określenia całkowitej kwoty przelewu jak, i kwoty VAT. Obsługuje najpopularniejsze formaty, i różne strony kodowe! Jest możliwość sumowania zobowiązań, aby ograniczyć liczbę transakcji (nie dotyczy płatności Split Payment).

Obsługiwane są również rozrachunki walutowe poprzez formaty MT 103 oraz ProOffice PLA. Obsługiwane są transakcje z kontrahentami oraz pracownikami.

raporty i dodatki

Import wyciągów bankowych

Raport umożliwia generowanie dokumentów księgowych na podstawie plików dostarczanych przez bank. Księgowania jak i opisy transakcji są konfigurowalne. Raport na podstawie numeru rachunku pozwala na zdefiniowanie osobnego schematu księgowania dla transakcji z kontem VAT Split Payment.

Raport w wersji rozszerzonej pozwala na uzgadnianie kontrahentów na podstawie numerów kont bankowych. W sytuacji nieodnalezienia pasującego rekordu w kartotece dodatek pozwala na uzgodnienie/dodanie rachunku w trakcie importu.

Wersja rozszerzona umożliwia automatyczne rozliczanie rozrachunków dla uzgodnionych kontrahentów. Pierwszeństwo w tym mechanizmie mają dokumenty, których numery zostaną odnalezione w opisie przelewu. Pozostałe kwoty mogą być rozpisane ręcznie lub metoda FIFO.

Jeśli raport nie obsługuje wymaganego formatu, zawsze jest możliwość jego dopisania. Ewentualny koszt takiej usługi jest ustalany indywidualnie.

Wyciągi złotówkowe obsługiwane są przez następujące formaty:

ING (MT940)

PEKAO (MT940)

PEKAO Biznes 24(MT940)

BZ WBK (MT940)

Citi (MT940)

BOŚ (MT940)

mBamk (MT940)

PNB (MT940)

Credit Agricole (MT940)

BGK (MT940)

Raiffeisen (MT940)

Santander (CSV)

Santander (MT940)

iPKO (MT940)

Wyciągi walutowe obsługiwane są przez następujące formaty:

ING Walutowy (MT940)

PEKAO Walutowy (MT940)

Credit Agricole Walutowy (MT940)

Credit Agricole Karty (CSV)

Zaliczki

Raport pozwala na alternatywną, bardziej swobodną obsługę dokumentów zaliczkowych. W odróżnieniu od standardowego rozwiązania nie jest wymagana wiedza, na jakie towary jest wystawiana zaliczka. Raport pozwala na rozliczanie wielu faktur przez wiele zaliczek. Użytkownik sam decyduje, na jaką kwotę zaliczka rozlicza fakturę. W skład raportu oprócz mechanizmu rozliczania wchodzi także zmodyfikowany wydruk faktury, na którym są wyświetlane informacje o rozliczeniach.

Raport występuje w dwóch wersjach: złotówkowej oraz walutowej.

Obsługa kolektorów danych

Raport pozwala na na przesyłanie oraz odbieranie danych z kolektora za pomocą plików. Rozwiązanie jest w stanie obsługiwać wiele kolektorów na tym samym komputerze. Pozwala także na wprowadzenie więcej niż jednego kodu kreskowego dla danego towaru.

Dane przesyłane do kolektora :

  • lista towarów
  • zlecenia do realizacji

Dokumenty generowane na podstawie danych z kolektora :

  • dokumenty magazynowe przyjęcia
  • dokumenty magazynowe wydania
  • dokumenty międzymagazynowe
  • szablony inwentaryzacji
Akcyza Węgiel
Raport obsługuje ewidencję wyrobów węglowych w zakresie podatku akcyzowego od węgla i koksu. Zestaw przydatnych raportów rozszerzających możliwości programu Handel.

Dla sprzedaży zwolnionej z akcyzy raport umożliwia drukowania na fakturze rodzaju oraz numeru dokumentu tożsamości oraz oświadczenia o celu zwolnienia.

Świadectwa jakości paliw stałych

Raport ten umożliwia wprowadzenie do programu Symfonia Handel dla danego towaru parametrów jakości paliwa stałego. Każdy taki certyfikat posiada datę obowiązywania oraz unikatowy numer.

Po uzupełnieniu parametrów jakości oraz rodzaju towaru można z poziomu faktury lub dokumentu magazynowego wydrukować świadectwo jakości paliwa stałego. Jego numer jest kombinacją zarówno numeru świadectwa w naszym systemie,  jak i numeru dokumentu sprzedaży/wydania. W związku z tym jest on unikatowy w skali firmy.

W przypadku zakupu przez klienta również raportu akcyzy na węgiel udostępniana jest specjalna wersja tego dodatku drukująca świadectwo jakości pod fakturą węglową.


Interesują Cię rozwiązania dodatkowe?

dots