enova365

page-title
Tradiss > enova365 > Business Intelligence

Business Intelligence

To naprawdę inteligentne rozwiązanie analityczno-informatyczne umożliwia przekształcenie danych
w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych a zatem i zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Jest to doskonałe narzędzie nie tylko dla menedżerów, ale dla wszystkich
korzystających z systemu enova365, którzy potrzebują informacji zarządczych do podejmowania
strategicznych decyzji.

business intelligence

Enova365 Business Intelligence

Jest to moduł, który prezentuje uporządkowane i spójne dane z różnych obszarów systemu informatycznego wykorzystywanego do zarządzania firmą. Narzędzie to oparte jest na wskaźnikach efektywności tzw. KPI (Key Performance Indicators). Wskaźniki te mogą mierzyć dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, koszty zatrudnienia, a także weryfikować dane związanie z należnościami i zobowiązaniami. System jest na tyle elastyczny (bogaty zestaw wbudowanych mechanizmów konfiguracyjnych), że pozwala na samodzielne tworzenie wskaźników oraz rozbudować obszary analityczne o dodatkowe dane. Rozwiązanie to umożliwia import danych z innych aplikacji i ich prezentację w enova365, co jest sporym ułatwieniem dla pracujących na wielu różnych programach w ramach systemu informatycznego przedsiębiorstwa.


Umów się na bezpłatną prezentację

dots