Usługi

page-title
Tradiss > Usługi
doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania: rozwiązania informatyczne
efektywnie wspomagające zarządzanie
profilowana analiza przedwdrożeniowa: optymalny model biznesowy
prace wdrożeniowe: procesy i zdarzenia w formie elektronicznej
integracja systemów – tworzenie jednorodnego środowiska informatycznego:
migracja i wymiana danych pomiędzy różnymi aplikacjami
szkolenia, wsparcie merytoryczne i techniczne
usługi i konsultacje: bieżąca eksploatacja i administrowanie oprogramowaniem
konsultacje zdalne: szybka pomoc internetowa i telefoniczna
zawsze priorytetowe wsparcie: dodatkowe preferencje w ramach umowy o współpracy
indywidualne rozwiązania programistyczne: rozwijanie i uzupełnianie posiadanego oprogramowania
konfiguracja i parametryzacja: optymalna praca środowiska informatycznego
instalacje sprzętowe i konfiguracje sieciowe
zarządzanie i nadzór nad infrastrukturą techniczną: audyt i serwis

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

dots