enova365

page-title
Tradiss > enova365 > Kadry płace i HR

Kadry płace i HR

Potężne funkcjonalnie rozwiązanie informatyczne do usprawniania procesów kadrowych oraz płacowych, gwarantujące ich pełną automatyzację oraz skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi.

kadry i place

Program odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy, pozwala na planowanie i prowadzenie rekrutacji w przedsiębiorstwie oraz usprawnia system ocen pracowniczych, w tym planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Spełnia wymagania polskiego prawa w zakresie ewidencji danych, naliczania wynagrodzeń, podatków, składek ZUS oraz łatwo integruje się z systemami zewnętrznymi. To również nowoczesna aplikacja (w formie Platformy Internetowej) samoobsługi pracowniczej do zarządzania wnioskami pracowniczymi i czasem pracy.

Umów się na bezpłatną prezentację

dots