Usługi

page-title
Tradiss > Usługi > Konsultacje zdalne

pomoc zdalna ikona

Konsultacje zdalne

Konsultacja zdalna to standard usługi, kierowany do bezpośrednich użytkowników programów, jak i do specjalistów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów informatycznych w firmie. Usługa ta polega na wsparciu technicznym w sytuacji, gdy użytkownik i nasz konsultant znajdują się w różnych lokalizacjach i jest związana z technologią komunikacji:

konsultacje zdalne

umożliwiającą łączność pomiędzy ich komputerami. Poprzez internet realizowane jest zdalne połączenie, pozwalające świadczyć usługi serwisu oprogramowania poprzez uzyskanie kontroli nad komputerem użytkownika. To użytkownik wybiera programy i zasoby własnego komputera, które chce udostępnić konsultantowi – widzi wszystkie czynności konsultanta na swoim ekranie. System uwierzytelniania konsultanta gwarantuje, że jedynie zaakceptowany przez użytkownika konsultant ma, jednorazowy, dostęp do zasobów informatycznych komputera użytkownika;
z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub serwera FTP. Dane przesyłane są do konsultanta. Zainstalowane na jego komputerze, podlegają analizie i ewentualnej naprawie lub korekcie. Później, wraz z diagnozą i wnioskami, są odsyłane do użytkownika;
poprzez sesję telefoniczną. Konsultacje telefoniczne z zakresu technicznego i merytorycznego funkcjonowania i bieżącej eksploatacji systemów, w tym parametryzacja i konfiguracja środowiska informatycznego oraz instalacja danych i oprogramowania.

konsultacje zdalne

Wymienione rodzaje technologii komunikacji w ramach usługi „Konsultacja zdalna” mogą wystąpić łącznie w dowolnej kombinacji, czyli podczas zdalnej łączności z komputerem użytkownika może być aktywne połączenie telefoniczne, czy w trakcie sesji telefonicznej może wystąpić mailowa wymiana danych. Usługi „Konsultacja zdalna” są rozliczane zgodnie z cennikiem usług firmy Tradiss.
Do łączności pomiędzy komputerami, w ramach usługi „Konsultacja zdalna”, wykorzystujemy technologie:
Team Viewer – mechanizm pracuje z pełnym szyfrowaniem bazującym na wymianie kluczy publicznych i prywatnych RSA oraz szyfrowaniem sesji 256-bitowym kodem AES. Technika ta stosowana jest również przy protokole https/SSL i uznawana jest za w pełni bezpieczną i zgodną z obecnym stanem wiedzy i postępu technologicznego. Ponieważ klucz prywatny nigdy nie opuszcza komputera klienckiego, zapewniona jest techniczna niemożność odszyfrowania strumienia danych przez komputery podłączone pośrednio w internecie. Dotyczy to również serwerów routingowych TeamViewer.
Oprócz automatycznie tworzonego PartnerID TeamViewer generuje dynamiczne hasło sesji, które zmienia się w ustawieniach domyślnych przy każdym uruchomieniu programu i tym samym zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do systemu. Ważne funkcje dodatkowe takie jak transfer danych wymagają dodatkowego, ręcznego potwierdzenia użytkownika. Poza tym ogólnie nie jest możliwe niewidoczne kontrolowanie komputera, ponieważ ze względu na ochronę danych, znajdujących się na odległym komputerze jego użytkownik musi być informowany o próbie dostępu.
Rozwiązanie oferowane przez Microsoft Windows w wersji XP (lub nowszych) z wykorzystaniem usług systemowych „Pulpit zdalny” lub „Pomoc zdalna”. W tym przypadku może być konieczna zmiana konfiguracji zapory systemu (zezwolenie na połączenia przy użyciu ww. usług). Dla usługi „Pulpit zdalny” zezwolenie użytkownika na dostęp konsultanta do jego komputera ma charakter stały, tj. jest aktualne do jego cofnięcia (np. wyłączenia usługi na komputerze użytkownika).
Połączenie pomiędzy komputerami przy użyciu programu VNC. Podobnie jak w przypadku korzystania z „Pulpitu zdalnego”, może być potrzebna konfiguracja zapory systemu.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

dots