Usługi

page-title
Tradiss > Usługi > Analizy przedwdrożeniowe

analizy przedwdrożeniowe

Analizy przedwdrożeniowe

Analiza przedwdrożeniowa służy zdefiniowaniu celów i procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny.
Dobra analiza przedwdrożeniowa zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu informatyzacji firmy lub wybranego obszaru jej działania.

konsultacje zdalne

Główne cele analizy przedwdrożeniowej to:

identyfikacja i opis procesów biznesowych
określenie zakresu funkcjonalnego
wypracowanie i opis celów wdrożenia
ustalenie realnego harmonogramu prac
oszacowanie kosztów przedsięwzięcia

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

dots