Rozwiązania dodatkowe

page-title
Tradiss > Rozwiązania dodatkowe > Akcyza na węgiel – Symfonia
 

System Symfonia –
Akcyza na węgiel

 
Program Symfonia 2.0 Handel – we współpracy z rozwiązaniem „Akcyza Węgiel” – obsługuje ewidencję wyrobów węglowych w zakresie podatku akcyzowego od węgla i koksu. Dostarczone przez naszą firmę rozwiązanie to zestaw raportów rozszerzających możliwości programu Symfonia 2.0 Handel.

akcyza na węgiel

Produkt „Akcyza Węgiel” jest autorskim rozwiązaniem informatycznym firmy Tradiss. Powstało z uwagi na wejście w życie z dniem 2 stycznia 2012 rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy i ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 292 poz. 1717). W związku z tym od 2 stycznia 2012 roku wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym wraz z późniejszymi zmianami

W skład raportów wchodzą

 • Faktura VAT Akcyza zawierający dane określone w ustawie z dnia 1 stycznia 2019
 • Zmiana parametrów (w kartotece towarów)
 • Zestawienie dokumentów dostawy.

Opodatkowanie wyrobów węglowych

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach. Do celów poboru akcyzy zostały ustalone wartości opałowe dla poszczególnych rodzajów wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

 • 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701 (akcyza 30,46 PLN za 1000 kg) 
 • 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702 (akcyza 11,01 PLN za 1000 kg) 
 • 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704 (akcyza 35,20 PLN za 1000 kg).

Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szereg podmiotów i instytucji, które mogą skorzystać ze zwolnienia akcyzy. Są to między innymi:

 • gospodarstwa domowe
 • organy administracji publicznej
 • jednostki Sił Zbrojnych RP
 • podmioty systemu oświaty
 • żłobki i kluby dziecięce
 • podmioty lecznicze
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku sprzedaży towaru zwolnionego z akcyzy osobie fizycznej, niezbędne jest spisanie od niej numeru dokumentu tożsamości. Dane te są następnie drukowane na fakturze wraz z oświadczeniem.

Cennik

 • Licencja programu „Akcyza Węgiel” – 800 zł netto 
 • Aktualizacja programu – 200 zł netto

Interesują Cię rozwiązania dodatkowe?

dots