SaldeoSmart
Obieg Dokumentów 

system enova
Obieg dokumentów to system do zdalnego zarządzania różnymi dokumentami w firmie. Daje możliwość zdefiniowania własnych typów dokumentów (umów, pism, zamówień, dokumentów finansowych itp.) i przypisanie do nich indywidualnego obiegu. Dodatkowo w ramach tworzonych grup użytkowników można nadawać im różne stopnie dostępu do ścieżek akceptacji czy typów dokumentów. Pozwala to na bardzo zaawansowane i profesjonalne podejście do polityki związanej z dokumentami w firmie. 

Główne założenia obiegów dokumentów:

  • aplikacja dostosowana do pracy dla jednej firmy, jak i przedsiębiorstw wielooddziałowych i grup kapitałowych
  • dla każdej firmy można tworzyć dowolną ilość obiegów dokumentów
  • każdy pracownik posiada zestaw uprawnień do wprowadzania i modyfikacji informacji w systemie
  • elastyczna konfiguracja pracy nad dokumentem, konfigurowanie innych typów dokumentów (w ramach typów SaldeoSMART)

Korzyści dla każdej firmy:

  • zaangażowanie pracowników w proces opisywania faktur – uproszczenie księgowania
  • praca na bieżąco poprzez włączenie pracowników w proces skanowania i przesyłania dokumentów
  • usystematyzowanie pracy z określonymi typami dokumentów
  • zminimalizowanie praktycznie do zera ryzyka niszczenia dokumentów
  • łatwy dostęp do dokumentów oraz procesów historycznych
  • uporządkowanie wewnętrznych procedur w firmie i wyraźny podział pracy pomiędzy pracownikami.
Interesuje Cię SaldeoSmart?

dots