Koniec VAT-7? W niedalekiej przyszłości JPK całkowicie zastąpi deklaracje VAT

Tradiss > Tradiss > Koniec VAT-7? W niedalekiej przyszłości JPK całkowicie zastąpi deklaracje VAT

jpk

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt, który zakłada rezygnację z miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT. Fiskus dowie się wszystkiego z raportów JPK. Deklaracje VAT-7 mają zniknąć najwcześniej na początku 2019 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie, nawet najmniejsze firmy, będą zobowiązane do przekazywania do MF ewidencję VAT w postaci elektronicznej. Do 7 sierpnia trwały konsultacje w sprawie usprawnień JPK, jednak przedstawiciele przedsiębiorców od samego początku byli za zastąpieniem deklaracji Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Dlaczego deklaracje miałyby zniknąć?

Zmiana ma być odpowiedzią na postulat podatników o ograniczeniu obowiązków raportowych wobec fiskusa. Podstawową przesłanką do likwidacji VAT-7 jest duplikowanie informacji, które zawarte są w raportach JPK_VAT. Ponadto we wdrożonej strukturze obligatoryjnego Jednolitego Pliku Kontrolnego znajduje się znacznie więcej danych niż w deklaracjach, zatem te ostatnie zaczęły stanowić jedynie zbędną biurokrację. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. firmy złożyły 10 mln deklaracji VAT (miesięcznych i kwartalnych). Po wprowadzeniu raportowania w formie JPK deklaracje stanowią obciążenie dla repozytoriów danych fiskusa i niepotrzebny obowiązek dla podatników. W tym kontekście istotne jest to, że od początku przyszłego roku do grupy 140 tys. podmiotów, które obecnie obligatoryjnie raportują w formie struktury JPK_VAT, dołączy ogromna grupa najmniejszych przedsiębiorstw, licząca przeszło 1,5 mln podatników.

Konieczne zmiany w JPK

W celu zastąpienia deklaracji VAT raportami JPK należałoby uzupełnić je o pozycje z VAT-7, których obecnie nie zawiera Jednolity Plik Kontrolny. Przede wszystkim chodzi o wyliczoną kwotę zobowiązania, nadwyżkę VAT naliczonego z poprzedniego okresu oraz określenie sposobu zwrotu podatku.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wprowadzenie obowiązkowego raportowania ewidencji VAT w formie JPK nałożyło na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek i w zasadzie zdublowało konieczność generowania miesięcznego zestawienia VAT i przesyłania go do urzędu skarbowego równolegle z deklaracją. Likwidacja VAT-7 i VAT-7K da skutek odwrotny ? ograniczy liczbę generowanych i przesyłanych dokumentów, zdejmując jeden obowiązek i niejako przywracając dawny porządek. Ostatecznie zmieni się tylko rodzaj dokumentu ? zniknie deklaracja, pozostanie JPK.

Ponieważ likwidacja deklaracji VAT ma nastąpić dopiero od 2019 r, oznaczać to będzie, że wszyscy podatnicy prowadzący ewidencję VAT jeszcze w trakcie 2018 roku będą przesyłać do MF dwa dokumenty. Zatem nawet jednoosobowe firmy odczują ciężar obowiązku przesyłania podwójnej dokumentacji. Jest i druga strona medalu. Zmiany w strukturze JPK_VAT, które dostosują plik do pełnienia funkcji deklaracji VAT będą wymagały aktualizacji użytkowanego do jej generowania oprogramowania. Wszystkich przedsiębiorców VAT i biura rachunkowe czekają więc kolejne aktualizacje rozwiązań.

Dla firm oznaczać to będzie także mniejszy niepokój o to, czy dane z deklaracji VAT i JPK_VAT są spójne. Obecnie bowiem te dokumenty są zestawiane ze sobą, a wykryte błędy stają się dla fiskusa podstawą do wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień i korekty przesłanych informacji. Są też jednym z powodów typowania podatnika do kontroli skarbowej.

Według dyrektora departamentu podatku od towarów i usług zastąpienie deklaracji VAT Jednolitym Plikiem Kontrolnym będzie ściśle uzależnione od tego, jak przedsiębiorcy, szczególnie najmniejsze firmy, którzy jeszcze nie raportują ewidencji w formie JPK, będą radziły sobie z tym obowiązkiem.