Symfonia

page-title
Tradiss > Symfonia > Symfonia e-Sprawozdania
 

Symfonia e-Sprawozdania

 
Sporządzenie e-Sprawozdania Finansowego i jego przesłanie do Szefa KAS lub KRS, jest ustawowym obowiązkiem określonej grupy przedsiębiorców. Program wspiera obsługę elektronicznych sprawozdań finansowych na każdym etapie jego sporządzenia, w kilku krokach, począwszy od zebrania danych finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok obrachunkowy, aż po wysyłkę do właściwego organu podatkowego lub rejestrowego.
Korzystając z danych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale
własnym, rachunku przepływów pieniężnych i innych danych, program automatycznie
wskazuje właściwy rodzaj e-sprawozdania dedykowanego dla danej organizacji.

sage symfonia


Umów się na bezpłatną prezentację

dots