Jak zaplanować produkcję z systemem ERP enova365?

Tradiss > Tradiss > Jak zaplanować produkcję z systemem ERP enova365?

Planowanie produkcji z enova365
Planowanie produkcji to wyzwanie dla całej organizacji. Dobre zaplanowanie produkcji wymaga dobrego systemu ERP, który pomoże zoptymalizować procesy produkcyjne, właściwie zarządzać zasobami, rozliczyć produkcję oraz dostarczyć rzetelne informacje zarządcze. enova365 wraz z Systemem Zarządzania Produkcją to odpowiedź na potrzeby firm, które szukają sprawdzonych rozwiązań do produkcji i jej planowania.
System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie, będące integralną częścią systemu enova365 Produkcja, napisane przez specjalistów z Grupy Dr IT, wieloletniego partnera enova365. Umożliwia definiowanie technologii produkcyjnych, planowanie produkcji oraz zarządzanie kosztami i czasem pracy pracowników produkcyjnych.

System do produkcji zawiera takiej elementy jak:
operacje wzorcowe,
operacje do indywidualnego zaplanowania,
technologie wzorcowe,
zlecenia produkcyjne rozbudowane o strukturę drzewiastą wraz z kosztami, listą surowców bazowych i listą pakunkową,
harmonogram produkcji w układzie analitycznym po liniach produkcyjnych oraz po zamówieniach/zleceniach,
panel operacyjny, służący do rejestracji czasu rzeczywistego wykonywanych operacji.
Harmonogram produkcji
Technologia produkcji składająca się z kilku operacji wzorcowych określonego procesu technologicznego przedstawiona jest w systemie w postaci struktury drzewiastej. Na harmonogramie według zasobów, powiązane ze sobą etapy, ułożone są w układ blokowy, zbliżony do wykresu Gantt’a. System do zarządzania i planowania produkcji pilnuje powiązań pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji, dzięki temu jeden etap produkcji musi być zakończony, aby rozpoczął się kolejny. Z kolei operacje niezależne, mogą być realizowane w jednym czasie na niezależnych od siebie liniach produkcyjnych. Wszystko jest obrazowane w czasie na poszczególnych liniach produkcyjnych.
Każde zlecenie produkcyjne ma możliwość zaplanowania (opcja: utwórz plan produkcji). Planowanie może być realizowane „do przodu”, gdzie wprowadzamy datę i godzinę od kiedy chcemy rozpocząć produkcję oraz „wstecz”, gdzie określamy datę i godzinę, kiedy chcemy, aby nasza produkcja była gotowa. Firmy, które korzystają z zewnętrznych systemów wspierających procesy produkcyjne, jednocześnie wykorzystujące system enova365 do planowania czy też rozliczania produkcji, w tym zasobów, mogą zamiast wpisywać ręcznie plany produkcyjne do enova365, zaciągnąć automatycznie te dane z systemu zewnętrznego.

Panel Operatora
Panel Operatora to rozwiązanie, dostępne dla pracowników na halach produkcyjnych, które ma postać kiosku. Poszczególni operatorzy na hali produkcyjnej logując się do panelu, rozpoczynają daną operację (przycisk START), przerywają ją (przycisk PAUZA) oraz kończą daną operację (przycisk STOP). Przy rozpoczęciu zadania, system enova365 przekazuje automatycznie informację do magazynu z dokumentem rozchodowym surowców, a przy zakończeniu, informację do magazynu z przyjęciem wyrobu gotowego. Podczas przerw pracowników produkcyjnych, w systemie ewidencjonowane są informacje dotyczące rodzaju i powodu przerwy. Podczas całej ewidencji produkcji system włącza stoper, który pokazuje rzeczywisty czas wykonania danej operacji, co przekłada się na rzeczywisty koszt wytworzenia danej operacji. Każdy operator logując się do panelu widzi tylko własne operacje i listę zadań do realizacji na dany dzień – wszystko jest w jednym miejscu w systemie.

Planowanie produkcji zintegrowane z systemem enova365 Kadry Płace
System Zarządzania Produkcją w enova365 to nie tylko rozwiązanie do planowania technologii produkcyjnej, ale równie narzędzie do planowania i przydzielania zasobów do poszczególnych linii produkcyjnych. Rozwiązanie tak zostało rozbudowane, że bazuje na danych o pracownikach zawartych w zintegrowanym systemu enova365 w module Kadry Płace. Do każdej z linii produkcyjnej (gniazda produkcji) możemy podpiąć oddzielny kalendarz. Każdy kalendarz może być dowolnie zdefiniowany, na dowolne dni.
W skład tej części funkcjonalności wchodzą gniazda produkcyjne/ linie produkcyjne zwane Zasobami, połączone z dodatkowymi kalendarzami dla linii produkcyjnych. Kalendarz definiuje czas pracy linii produkcyjnych, w tym rozkład tygodniowy np. pracujące bądź niepracujące weekendy, strefy pracy itp.:

Na kalendarzu można również definiować globalne zmiany w obrębie np. zmiany w strefie czasu pracy dla określonego zakresu czasu, bądź awarię będącą wynikiem przestoju w produkcji:

Zasób będący linią produkcyjną, możemy połączyć z wcześniej utworzonym kalendarzem:

Z poziomu linii produkcyjnej możemy również zbiorczo przypisać pracowników. Przypisanie ma charakter historyczny, tj. zmienny w czasie. Pracownik może zostać przeniesiony na inną linię produkcyjną i musi to zostać odzwierciedlone odpowiednio na harmonogramie rozliczeń wg pracowników oraz gniazd produkcyjnych, uwzględniając również jego wcześniejsze stanowisko pracy, jak i aktualne. System pokazuje dostępnych pracowników, których możemy przydzielić do produkcji (lewa strona poniższej tabeli) oraz pracowników już przypisanych do danej linii produkcyjnej (prawa strona poniższej tabeli). Funkcjonalność ta połączona z modułem kadrowo-płacowym uwzględnia również absencje pracowników:

Harmonogram został oprogramowany i jest dostępny w formie raportu (wydruk) z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy:

Raport zasilany jest danymi z kalendarza czasu pracy dla danego pracownika w połączeniu z danymi z kalendarza linii produkcyjnej:

Raport nazwany „Harmonogramem produkcji”, po wybraniu danego miesiąca, za który chcemy zobaczyć dane, pojawia się w postaci tabelarycznej. Raport w systemie może być dowolnie zmodyfikowany i dopasowany do wymagań klientów:

Podsumowanie
enova365 wraz z Systemem Zarządzania Produkcją, który wykorzystuje dane kadrowe, w tym dane o nieobecności pracowników, stała się programem, który może konkurować na rynku systemów produkcyjnych. Ze względu na modułowość systemu i jedną, zintegrowaną bazę danych, dostarcza rzetelne informacje i sprawia, że zarówno pracownicy produkcyjni, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie produkcją, mają elastyczne narzędzie do obsługi wszystkich najważniejszych procesów. Rozwiązanie sprawdza się w różnych branżach. Grupa Dr IT, specjalizująca się we wdrożeniach enova365 w firmach produkcyjnych, wdrożyła System Zarządzania Produkcji w takich firmach jak: Grupa Colorex, Carpol, F.H.U. Rolmet. Opisy wdrożenia dostępne tutaj.

Leave a Reply