enova365

page-title
Tradiss > enova365 > enova365 email

enova365 e-mail

Obsługa wiadomości e-mail z enova365
enova365 e-mail jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy przesyłają dokumenty drogą elektroniczną (np. dla handlowców, którzy wysyłają faktury mailowo). enova365 umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie .pdf przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów obsługi wiadomości elektronicznych. Każdy wysyłany
dokument jest widoczny jako wiadomość e-mail z załącznikiem .pdf.

sprzedaż i crm

Funkcjonalność modułu enova365 e-mail:
Dostęp do folderu Poczta możliwy jest na 3 różne sposoby: stanowisko odpowiedniego
modułu, dodatek enova365 email, licencja w pełnej platynie. Podsumowując licencja,
z której korzysta operator musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • zawierać moduł CRM lub Projekty minimum w wariancie złotym (funkcjonalność
  poczty CRM dostępna jest na każdym stanowisku, które korzysta w ramach
  licencji z moduł CRM lub z modułu Projekty);

 • zawierać moduły wyłącznie w wariancie platynowym (nawet jeżeli nie ma wśród
  nich modułów CRM lub Projekty i dodatku enova365 email);

 • zawierać moduł dodatkowy enova365 e-mail (dostępne z wersją enova365
  Standard i enova365 Multi dla interfejsu HTML)
  Dodatek enova365 e-mail umożliwia pełną obsługę wiadomości e-mail tym
  Użytkownikom, którzy nie korzystają z innych licencji dających dostęp do tej
  funkcjonalności.

 • Umów się na bezpłatną prezentację

  dots