enova365

page-title
Tradiss > enova365 > enova365 DMS

DMS

Zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie
enova365 DMS umożliwia szybki wgląd do dokumentów oraz spraw oraz zmniejsza
pracochłonność obsługi wprowadzania dokumentów do systemu. Usprawnia proces
obiegu dokumentów w firmie, dzięki wykorzystaniu enova65 Workflow

dms

Funkcjonalność modułu enova365 DMS:
enova365 DMS (Document Managment System) to moduł o charakterze ewidencyjnym,
który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentów w rejestrach
(przychodzące/ wewnętrzne/ wychodzące) oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych
czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie
danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) –
służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.
Wybrane możliwości:

 • Zamiast wprowadzać dokumenty obce – można je skanować, system je rozpozna
  i zewidencjonuje – wyeliminuj błędy i zyskaj oszczędności w czasie.

 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu w formie cyfrowej – koniec z zaginionymi
  dokumentami.

 • Płynna praca z dokumentami między poszczególnymi stanowiskami firmie –
  lepsza komunikacja, ponieważ wszyscy pracują na tym samym dokumencie
  (oryginał i jego odpowiednik w systemie).

 • Ewidencjonowanie dokumentów np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz
  ze wprawami, które ich dotyczą.

 • Umów się na bezpłatną prezentację

  dots