enova365

page-title
Tradiss > enova365 > enova365 Delegacje Służbowe

enova365 Delegacje Służbowe

Ewidencja i kontrola kosztów delegacji służbowych
Moduł enova365 Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie
delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych
pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie
procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o
wyjazdach służbowych pracowników.

delegacje sluzbowe

Funkcjonalność modułu enova365 Delegacje Służbowe:

 • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z oraz możliwość ich wydrukowania,
 • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych
  (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie
  ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za
  nocleg),
 • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
 • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji
  służbowych,
 • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki
  np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane
  na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
 • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.

Umów się na bezpłatną prezentację

dots