Co to jest enova365?

Tradiss > Tradiss > Co to jest enova365?

Co to jest enova365?

enova365 to eksperckie oprogramowanie klasy ERP do zarządzania firmą. Wspiera procesy pracy i podejmowania decyzji.

Program jest tworzony z myślą o użytkowniku – ma zaimplementowaną wiedzę, pomagającą w rozwiązywaniu problemów i pozwalającą unikać popełniania błędów, zapewnia przyjazną obsługę oraz łatwą integrację z innymi rozwiązaniami, np. branżowymi.

System Enova 365 to przyjazny system zaprojektowany dla poprawy wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Sprawdzone rozwiązanie, wykorzystywane przez tysiące polskich przedsiębiorstw.

System sprawdza się w nowoczesnych firmach, potrzebujących elastycznego, zintegrowanego rozwiązania ERP, które będzie pracowało na rozwój przedsiębiorstwa.

enova365 została również stworzona z myślą o firmach, w których istotnym elementem działalności są technologie internetowe, w tym zdalny dostęp.

Jak działa enova365

enova365 automatyzuje procesy w firmie, dzięki czemu są wykonywane sprawniej. System zapewnia kontrolę nad ich przebiegiem i rezultatami. Na każdym etapie realizacji zadania przypisany jest operator – osoba odpowiedzialna za aktualną część procesu.

Najnowsze trendy technologiczne

enova365 jest pierwszym systemem ERP dostarczanym użytkownikom na dwa sposoby. Ta sama enova365 jest dostępna lokalnie oraz w chmurze prywatnej lub publicznej (w modelu abonamentowym). enova365 multi daje dostęp do funkcjonalności enova365 przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Można więc pracować na urządzeniach mobilnych: tabletach i smartfonach.

Zawsze aktualna

enova365 jest  zawsze na bieżąco ze sprawdzonymi trendami w danych obszarach biznesowych oraz zgodna z polskim prawem.

System jest tworzony przez profesjonalistów od zarządzania, handlu, księgowości oraz kadr i płac. Każdy zespół projektowy zorientowany jest na natychmiastowe dostosowanie programu do zmian w przepisach, zapewniając jednocześnie stabilność systemu oraz bezpieczeństwo danych. Konsultanci oprogramowania dobrze orientują się w gąszczu zmieniających się przepisów i wiedzą, jak te zmiany oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Funkcjonalna

Firma to żywy organizm, którego strukturę system enova365 łatwo odwzorowuje. Przedsiębiorstwo wykorzystuje zawsze 100% możliwości programu. A kiedy firma się rozwija – rośnie razem z nią. Rozszerzenie funkcjonalności jest dostępne od ręki.

enova365 to system XXI wieku – otwarty na współczesny biznes i zaawansowany technologicznie. Łączy łatwość obsługi z ogromem możliwości, które powinien oferować dobry system ERP/CRM. Wspiera nowoczesne metody zarządzania i zapewnia optymalizację procesów firmy. Pozwala planować podejmowane w firmie działania, wyznaczać pracownikom zadania oraz dokonywać bieżących analiz na podstawie unikalnych raportów i zestawień.

Modułowa

System buduje się z modułów, przeznaczonych dla każdego działu firmy, określając liczbę potrzebnych stanowisk pracy. Występują one w kilku wariantach funkcjonalnych, tak aby odpowiadały aktualnym potrzebom firmy.

Wyboru z pełnej gamy warto dokonać przez wzgląd na procesy, które ma wspierać. Każda z części systemu wspomaga funkcjonowanie określonych obszarów biznesowych. Na przykład relacje z klientami, zarządzanie kadrami, księgowość, sprzedaż, gospodarkę magazynową czy produkcję.

Moduły mogą działać samodzielnie, ale jako system zintegrowany enova365 ma wspólną bazę danych. Oznacza to prosty dostęp do informacji ze współpracujących modułów. Dzięki ich odpowiedniemu doborowi i precyzyjnej konfiguracji na etapie wdrożenia, program zostaje idealnie dostosowany do potrzeb firmy.

Skalowalna

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację łatwo rozbudować w odpowiedzi na nowe wymagania wobec systemu lub rosnące zatrudnienie. Moduły są wybierane spośród trzech wariantów funkcjonalnych. Platynowego dla firm dużych, o ugruntowanej pozycji na rynku, złotego dla średnich, rozwijających się przedsiębiorstw oraz srebrnego – idealnego w początkowej fazie rozwoju firmy.

System może rozwijać się wraz z firmą, bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych. enova365 wnosi więc do firmy potencjał rozwojowy ? dbając, by system dostosowywał się do skali biznesu, a nie firma do systemu.

Personalizowana

Firma otrzymuje środowisko do sprawnego zarządzania i działania. System enova365 funkcjonuje w firmach handlowych, produkcyjnych, transportowych, usługowych, sprawdza się w administracji i użyteczności publicznej, a także outsourcingu.

W enova365 można dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji. Użytkownik definiuje menu ulubionych zakładek oraz wygląd list poprzez dodawanie oraz usuwanie kolumn z danymi. Określa własne filtry danych, kolorowanie pozycji na liście oraz parametry eksportu danych. Komfort pracy przekłada się najwyższą efektywność pracownika.

Inteligentna

Aplikacja należy do kategorii systemów specjalistycznych – wspiera podejmowanie decyzji, a także pomaga w rozwiązywaniu nawet złożonych zagadnień biznesowych.

enova365 wspiera standaryzację realizowanych procesów, a ich automatyzacja pozwala wyeliminować błędy popełniane przez pracowników. Korzystając z wiedzy zawartej w aplikacji, można wprowadzać własne schematy i procedury pracy, przydzielać obowiązki oraz tworzyć niezbędne analizy i raporty.

Moduły systemu enova365 mają wspólną bazę danych. Każdy z nich „wie” o operacjach przeprowadzonych w innych częściach systemu. Dzięki temu może na nie reagować wg ustalonych reguł. Odpływowi wiedzy z firmy zapobiega zapisywanie enova365 procedur pracy, czym można budować przewagę konkurencyjną.