Big Data – kontrolling XXI wieku

Tradiss > Tradiss > Big Data – kontrolling XXI wieku

Termin Big Data kojarzony jest zazwyczaj z informacjami w Internecie lub wielkimi zbiorami danych, którymi dysponują duże korporacje w świecie „zetabajtów danych”. Jednak Big Data może być również z powodzeniem stosowane w polskich przedsiębiorstwach.

Co to jest Big Data?

Termin Big Data odnoszony jest do określenia zbiorów danych, które cechują się kilkoma wyróżnikami:

  • ogromna ilość danych,
  • ich wielka różnorodność,
  • zawrotna szybkość pojawiania się
  • znacząca wartość.

Big Data to zatem zbiory informacji o dużej objętości, dużej zmienności lub dużej różnorodności, które wymagają nowych form przetwarzania (nowych narzędzi), których analiza pomaga przedsiębiorstwu w podejmowania decyzji oraz optymalizacji procesów. Według raportu Forrester „Insight Driven Business” z 2016 wskaźnik rocznego wzrostu przychodów w firmach, które aktywnie wykorzystują Big Data oscylował pomiędzy 27 proc. a 40 proc, a więc niemal dziesięciokrotnie szybciej niż w globalna gospodarka. Jak zagospodarować Big Data w małej i średniej firmie?

Zasada 1: Dane

Termin Big Data może wydawać się skomplikowany należy pamiętać jednak o trzech podstawowych sprawach:

  • po pierwsze, każda firma gromadzi dane
  • po drugie, dane te są cennym źródłem wiedzy
  • po trzecie, ilość tych danych będzie rosła.

Wszystkie podmioty gospodarcze, niezależnie czy są małe, czy duże, posiadają więc zasoby informacyjne i w ten czy inny sposób z nich korzystają. Big Data pozwala na rozszerzenie klasycznych raportów i analiz biznesowych, poprzez nową technologię, nowe narzędzia i nowe podejście.

Zasada 2: Analiza przyszłości

Tradycyjnie stosowane raportowanie pozwala zrozumieć aktywności post factum i służy do analizy danych historycznych. Nowoczesne algorytmy do przetwarzania zbiorów danych umożliwiają zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji przed czy w trakcie prowadzonych działań. Pozwalają na ich modelowanie w celu odkrycia powiązań oraz wzorców w posiadanych zbiorach bieżących oraz historycznych danych i na tej podstawie wnioskowania odnośnie do przyszłości oraz trendów.
Stosowanie Big Data można m.in. wykorzystać w zakresie optymalizowania kosztów i wykorzystania zasobów, określania zapotrzebowania na dany produkt czy usługę, planowania strategii cenowej lub bieżącego analizowania efektywności działań marketingowych.

Analiza Big Data umożliwia także monitorowanie szans i zagrożeń dla podejmowanych działań oraz aktywności w czytelnej i zrozumiałej formie, dostępnej w czasie rzeczywistym (on-line), w momencie podejmowania decyzji biznesowej.

Zasada 3: Narzędzie informatyczne

Do wykonywania analiz Big Data niezbędne są narzędzia informatyczne. Systemy takie jak ERP, CRM, Business Inteligence integrują, agregują i przetwarzają wewnętrzne dane firmy oraz przedstawiają je w zrozumiałej dla użytkownika formie. To w nich jest głównie „zaklęta moc” wykorzystania i użyteczności Big Data.

Producenci oprogramowania budują rozwiązania, systemy i platformy, umożliwiające wykorzystywanie tej technologii tak, aby były dostępne zarówno w wymiarze finansowym, jak i użytecznym czyli łatwym do opanowania przez użytkownika.

Big Data skłania również coraz więcej przedsiębiorstw do przenosin w sferę chmury. Według szacunków ekspertów, do 2025 r. wielkie zbiory danych będą niemal całkowicie w chmurze obliczeniowej, wypierając inne (klasyczne) metody przechowywania danych np. na serwerach lokalnych. Trend ten wynika z wielkości przechowywanych zbiorów danych oraz bezpieczeństwa ich przechowywania. Więcej o chmurze pisaliśmy na www.biznestrendy.eu/biznes/oprogramowanie-w-chmurze

Na rynku coraz więcej firm dostrzega możliwości płynące z Big Data i wykorzystują to zjawisko do budowy swojej przewagi konkurencyjnej. A to oznacza, że inne podmioty, muszą się w tym trendzie wkrótce odnaleźć.

Źródło: Jadwiga Wojtas, BIG DATA ? KONTROLING XXI WIEKU
http://www.biznestrendy.eu/trendy/big-data-kontroling-xxi-wieku/, 18.10.2017